Svaz Účetních Základní Organizace Brno
Svaz účetních
základní organizace Brno

Minská 58
616 00 Brno

E-mail: su-brno@su-brno.cz

Přihlášení uživatele

Registrace do SÚ

Pojištění odpovědnosti pojištění vozidel a zařízení

pro

1. účetní - zaměstnance

2. účetní - OSVČ

3. účetní - právnické osoby

Pojištění

• je možno sjednat na všech ZO Svazu účetních,

• je garantováno rámcovou pojistnou smlouvou s pojišťovnou Kooperativa, a.s.,

• vybrané majetkové škody jsou zdarma,

• zaručuje nejlepší podmínky a slevy,

• umožňuje volbu pojistné částky,

• platí nejméně pro celé území ČR.

Pojištění zásadně nekryje škody způsobené úmyslně, pod vlivem alkoholu či omamných látek a trestnou činnost.

Informace o pojištění

Společná ustanovení

• Pojištění je upraveno "Všeobecnými pojistnými podmínkami" pojišťovny Kooperativa, a.s.

• Pojištění se vztahuje pouze na členy Svazu účetních či Komory certifikovaných účetních.

• Přihlášky obdrží zájemci u své ZO Svazu účetních, která vyplněné přihlášky potvrdí.

• Pojištění vozidel a zařízení kanceláří je podmíněno uzavřením pojištění odpovědnosti.

Pojištění účetních zaměstnanců

• Pojištění odpovědnosti se týká škod, způsobených svému zaměstnavateli porušením povinností při plnění pracovních (členských) úkolů nebo v souvislosti s nimi včetně řízení firemního automobilu.

• Pojistné plnění je omezeno pojistnou částkou 150.000 Kč pro účetního bez certifikace, 200.000 Kč pro účetního s I. stupněm certifikace a částkou 250.000 Kč pro účetního s certifikací II. stupně ročně za roční pojistné 300 Kč . Pro účetního s III. stupněm certifikace se pojistná částka zvyšuje na 300.000 Kč ročně, ale za pojistné 400 Kč ročně.

• Roční pojistné uhradí člen své ZO při podání přihlášky. Přihlásí-li se člen v průběhu kalendářního roku, je pojištěn od následujícího měsíce a zaplatí podle skutečného počtu měsíců.

Pojištění účetních - OSVČ

• Pojištění odpovědnosti za škodu se týká odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s činností účetních, kterou pojištěný vykonává na základě oprávnění dle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění.

• Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn v době trvání pojištění.

• Pojištěný musí uplatnit nárok na plnění vůči pojišťovně do jednoho měsíce od skončení pojištění.

• Pojišťovna nehradí škody, jejichž příčina vznikla před počátkem pojištění, byť jejich nárok byl uplatněn v době pojištění.

• Pojištění se vztahuje na finanční škody, pokud existuje písemná smlouva mezi pojištěným a poškozeným o provedení činnosti.

• Pojištění se vztahuje na převzaté věci do hodnoty 100.000 Kč, ale za určitých podmínek.

• Sleva za certifikaci na pojistném 5,10 až 20%, sleva pro daňové poradce 5 či 8%.

Novinka - Pojištění zdarma!!

• Pojištěný si může sjednat pojištění odpovědnosti z provozu kanceláře (provozní škoda) na pojistnou částku 100.000 Kč, dále pojištění zařízení kanceláře proti riziku odcizení, vandalismu a živelním škodám na pojistnou částku 200.000 Kč a dále pojištění věcí sloužících k podnikatelské činnosti, které má v domácnosti na pojistnou částku 100.000 Kč ZDARMA!

Pojištění odpovědnosti právnických osob

• Zásady jsou stejné jako u OSVČ.

• Možnost připojištění odpovědnosti z provozu kanceláře na pojistnou částku 100.000 Kč za 500 Kč ročně.

• Možnost připojištění odpovědnosti za škody dle zahraničního práva či uplatněné v zahraničí za 25% příplatek.

Nově se pojišťuje zařízení kanceláře a vozidel OSVČ a právnických osob

• Kanceláře mají sníženou sazbu (mimo pojištění zdarma).

• Vozidla rovněž snížená sazba na 18 - 22 promile z nové ceny u vozidel tuzemské výroby a 30 - 33 promile u vozidel zahraniční výroby. Dále započítání bonusu za bezeškodní průběh, max. 50% a možnosti dalších slev na pojistném.