Svaz Účetních Základní Organizace Brno
Svaz účetních
základní organizace Brno

Veveří 102
616 00 Brno

E-mail: su-brno@su-brno.cz

Přihlášení uživatele

Registrace do SÚ

Členství ve Svazu účetních základní organizace

Na základě usnesení č. 06/0502/2014 členské schůze SÚ Brno konané dne 5.2.2014 se s účinností od 1.1.2015 mění výše členských příspěvků individuálních i kolektivních členů SÚ Brno, a to následovně: 

INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ: 

A) do 65 let (včetně), tj. do ročníku narození 1950 (včetně) a mladší …. 530,- Kč 

B) od 66 let (včetně), tj. od ročníku narození 1949 (včetně) a starší ….. 100,- Kč 

C) studenti (po předložení potvrzení o studiu v prezenční formě)…….... 100,- Kč 

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ: 

A) základní členství = 1700,- Kč 

Uzavřená dohoda o spolupráci opravňuje zaměstnance kolektivního člena SÚ ZO Brno zúčastňovat se jednotlivých odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za cenově zvýhodněné vložné a umožňuje bezplatně využívat možnosti dotazů a odborných konzultací. 

B) stříbrné členství = 10 000,- Kč 

Uzavřená dohoda o spolupráci opravňuje 1 zaměstnance kolektivního člena SÚ ZO Brno zúčastnit se 2 odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za měsíc zcela zdarma, 1 zaměstnance kolektivního člena SÚ ZO Brno zúčastnit se 2 odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za měsíc se slevou 50% z výše vložného, ostatní zaměstnanci kolektivního člena se mohou zúčastňovat všech odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za cenově zvýhodněné vložné. Dále dohoda o spolupráci umožňuje kolektivnímu členovi bezplatně využívat možnosti dotazů a odborných konzultací. 

C) zlaté členství = 35 000,- Kč 

Uzavřená dohoda o spolupráci opravňuje 4 zaměstnance kolektivního člena SÚ ZO Brno zúčastňovat se všech odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno zcela zdarma, ostatní zaměstnanci kolektivního člena se mohou zúčastňovat všech odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za cenově zvýhodněné vložné. Dále dohoda o spolupráci umožňuje kolektivnímu členovi bezplatně využívat možnosti dotazů a odborných konzultací 

Ti kolektivní členové, kteří se rozhodnou pro variantu A), tj. základní kolektivní členství (= 1700,- Kč/rok) si ponechají stávající Dohody o spolupráci. 

Ti kolektivní členové, kteří se rozhodnou pro variantu B), tj. stříbrné kolektivní členství (= 10 000,- Kč/rok) nebo variantu C), tj. zlaté kolektivní členství (= 35 000,- Kč/rok) požádají e-mailem kancelář SÚ Brno o zaslání nov.ch Dohod o spolupráci. Zaslané dohody si 2 x vytisknou, vyplní a nechají podepsat svým statutárním zástupcem. Oba výtisky pak poštou zašlou na adresu kanceláře SÚ Brno (Svaz účetních, Veveří 102, 616 00 Brno). Kancelář SÚ Brno zajistí podepsání doručených dohod předsedou SÚ Brno a následně jeden jím podepsaný výtisk odešle kolektivnímu členovi poštou zpět. 

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2017: 

Úhrady členských příspěvků na rok 2017 budou probíhat v souladu se stanovami Svazu účetních od 1.1.2017 do 31.3.2017

ÚHRADA POJISTNÉHO NA ROK 2017: 

Úhrady zaměstnaneckého pojistného na rok 2015 ve výši 300,- Kč/osoba budou probíhat v souladu se podmínkami pojištění od 1.1.2017 do 31.1.2017

Kolektivní členy prosíme v této souvislosti o zaslání aktualizovaného seznamu pojištěnců pro rok 2017

ZPŮSOB ÚHRADY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A POJISTNÉHO: 

a) bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu SÚ Brno č. 27836641/0100, KS: 303, VS: čtyřmístné členské číslo člena (např. kolektivní člen č. 220 uvede VS: 0220, individuální člen č. 6952 uvede VS: 6952) 

b) platbou složenkou ve prospěch bankovního účtu SÚ Brno č. 27836641/0100, KS: 303, VS: čtyřmístné členské číslo člena (např. kolektivní člen č. 220 uvede VS: 0220, individuální člen č. 6952 uvede VS: 6952) 

c) platbou v hotovosti při prezenci před zahájením každého semináře SÚ Brno